Cognitieve Therapie

Cognitieve Therapie

Holistische Cognitieve (gedrag's) Therapie op basis van mindfulness

Je manier van denken en de emoties en gevoelens die je daarbij hebt, hebben grote invloed op je geestelijk welzijn. Als je veel piekert, blijf je vaak hangen in de negatieve gevoelens die dat bij je oproept. Het is dan van belang dat je het piekeren een halt toeroept, zodat je je geestelijk gezond blijft voelen. Het wordt een ander verhaal als je door bepaalde ervaringen psychische problemen krijgt.

Angststoornissen, depressies en verslavingen zijn voorbeelden van psychische problematiek. Door deze problematiek kunnen veranderingen in iemands gedrag ontstaan, met veelal negatieve gevolgen. Met cognitieve gedragstherapie worden bovenstaande problemen succesvol behandeld.

Door het doen van zelfonderzoek d.m.v.  mindfulness, ontdek je wie jij werkelijk bent en vooral wat je niet bent. Je leert leven vanuit je ware essentie, liefdevol en oordeelvrij: zoals je écht bent.

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie. Cognitieve therapie richt zich vooral op de manier van denken en de emoties die daar bij horen. Als je gedachten over bepaalde dingen of gebeurtenissen steeds negatief zijn, is de kans aanwezig dat je somber, boos of angstig wordt. Dit kan je geestelijke gezondheid beïnvloeden.

Als je op een andere manier tegen bepaalde zaken en gebeurtenissen leert aankijken, verandert dat niet alleen je denkwijze, maar ook je gevoel daarbij. 

Omdat denken en gevoel van grote invloed zijn op je gedrag, zal er met die verandering in gedachten en gevoelens, ook een verandering in gedrag plaatsvinden.

Effecten van cognitieve gedragstherapie

Doordat de methode van cognitieve gedragstherapie vrij eenvoudig is, kan de cliënt met behulp van door de therapeut geleerde oefeningen ook thuis met het gedragsprobleem aan de slag. Voor een succesvol effect van cognitieve gedragstherapie is een actieve werkhouding van de cliënt dus gewenst, zo niet essentieel.

Met andere woorden, de behandeling slaagt alleen als de cliënt actief meewerkt. Maar in feite geldt dat natuurlijk voor alle therapievormen!

Pesten

Worden er vervelende grapjes of opmerkingen over je gemaakt?

Word je beledigd en /of wordt er gescholden? Heb je last van openlijke terechtwijzingen, negeren, roddelen, het maken van gebaren achter je rug of worden misschien je eigendommen kapot gemaakt?  Dit alles valt onder pesten en kan niet getolereerd worden.

Pesten heeft behalve veel pijnlijke effecten op jezelf ook effect op de sfeer van de gehele werkplaats of klas.Het is een belangrijke reden voor verzuim en ziekmelding. Blijf niet rondlopen met je pijn en verdriet onderneem actie Dit is de eerste stap van de oplossing! 

Ondersteuning van de klager is de eerste taak van de vertrouwenspersoon. Daarnaast valt tevens te denken aan voorlichting aan werknemers / scholieren. Of tot het opstellen van een gedragscode voor personeel / klasgenoten.

Als cliënt kan je in vertrouwen je hart luchten, gezamenlijk zoeken we naar een manier die bij jou past om hier een einde aan te maken.

Agressie & Geweld

Wanneer is iets agressie of geweld?

Van agressie of geweld is sprake wanneer iemand verbaal of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van arbeid. Dit kan door mensen binnen een organisatie (collega’s, leidinggevenden) maar ook door buitenstaanders (klanten, leerlingen of patiënten) ervaren worden. Voor beide situaties geldt dat de werkgever maatregelen moet treffen om dit te voorkomen.

Verbale agressie: Uitschelden, schreeuwen of zeer fel in discussie gaan. Ook discriminerende opmerkingen, persoonlijk of telefonisch vallen hieronder.

Fysieke agressie: Schoppen, duwen, slaan, spugen, vernielen of beroven.

Psychische agressie: Bedreiging (verbaal/schriftelijk), chanteren of vernederen

 

Ook hier is het van belang dat dit stopt! Doorgaan in de zelfde situatie kan leiden tot verergering van emotionele/ fysieke en psychische klachten. De vertrouwenspersoon kan de juiste schakel zijn op weg naar een betere toekomst.

Eenzaamheid

Wat is eenzaamheid?

De gangbare definitie van eenzaamheid is geformuleerd door prof. De Jong Gierveld en luidt: “Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties.”
 
Iedereen voelt zich weleens eenzaam of verlaten. Het is een gevoel van leegte, verdriet en soms van angst. Je voelt je niet verbonden met de wereld en met andere mensen om je heen. Het is een persoonlijke beleving. Eenzaamheid.

Het gaat erom hoe jij het ervaart.

Met ‘subjectief’ wordt bedoeld dat het gaat om hoe jij de situatie ervaart. Anderen kunnen moeilijk van buitenaf zien of je je eenzaam voelt. Zij zien niet hoe graag je betekenisvolle relaties met een partner, familie of vrienden wenst. En als je bijvoorbeeld een relatie hebt, zien ze niet dat je je in die relatie of ondanks die relatie ook eenzaam kunt voelen. Dit maakt eenzaamheid zo moeilijk in te schatten.Wanneer je eenzaamheid als een probleem ervaart, het maakt niet uit hoe oud je bent en of je wel of niet in een relatie bent. Zoek hulp en ga samen aan de slag om een betere toekomst te creëren

Vertrouwenspersoon Ongewenst gedrag (o.g)

Wat kun je van mij verwachten? Wat is de rol van een coach / vertrouwenspersoon?

 • Ik benadruk dat alles wat mij ter oren komt geheim blijft.
 • Ik sta naast je en behartig je belangen onpartijdig.
 • Ik ben er voor problemen die betrekking hebben met ongewenste omgangsvormen, zoals bijvoorbeeld beschreven op deze website. ( uitzonderingen daar gelaten)
 • Ik kan je wijzen/ voorlichten op het beleid, procedure en de eventuele klachtenregeling.
 • Er volgt GEEN actie zonder jouw toestemming.
 • Jij bent de persoon, die je eigen stappen en beslissingen bepaalt.
 • Wij maken gezamenlijke afspraken.
 • Ik vraag om je akkoord voor het maken van notities/ aantekeningen.
 • Ik stel je op de hoogte van de beschikbare tijd aantal afspraken vanuit de werkgever geregeld.
 • Ik verzorg eventueel nazorg.
 • Ik draag zorg voor de (anonieme!) registratie van onze gesprekken.

Wat bied ik nog meer aan?

Tarieven

 • Kennismaking / Intakegesprek €70,00 minimaal 1 uur
 • 5 gesprekken á €80,00
 • Gesprek via Skype/ telefoon €80,00 1 uur
 • Bij sessies binnen 24 uur voor aanvang afgemeld geldt de helft van het tarief.
 • Het afmelden van een behandeling tot 24 uur voor aanvang is kosteloos.
 • Sessies die zonder opgaaf van reden van de cliënt niet doorgaan, worden in rekening gebracht. Een factuur wordt na de behandeling/ traject verstrekt.

Ervaringen van anderen.

Sinds dat ik bij je kom ben ik compleet veranderd. Langzaam aan word ik die vrouw die ik altijd wilde zijn, maar niet kon zijn.
Dankzij jouw hulp kan ik beter met mijn evenwichtsproblemen omgaan, verdwijnt mijn angst, ben ik gestopt met roken, ben ik grotendeels van de tijd gelukkig.
hoe vaak ik wel niet gehuild/ gesmeekt heb om een verbetering/ oplossing. 10 jaar lang is mijn leven 1 grote ellende geweest en dankzij jou kan ik er nu eindelijk een punt achter zetten en verder gaan/ opnieuw beginnen
Als dat geen vijf sterren waard is……..

 

Martine / 2021

5/5
Anita Wolsink-Versnel
Valtherblokken-Zuid 4
7876TB Valthermond
 
AGB-Code: 33-006084
KvK nummer: 51862654
Bank: NL22 TRIO 0198 0180 61 

Copyright © 2022 Anita Wolsink-Versnel | Powered by Maarten Baan Graphic Design