Algemene-voorwaarden-kraamzorg

Geboorte & Kraamzorg Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door:

Inschrijving voor kraamzorg, door middel van ondertekening van de cliënt op het zorgovereenkomst formulier van Kraamcentrum Shanti

Babymassage

Deze cursus gaat men aan voor 3 lessen. Lessen kunnen tót 24 uur voor aanvang, kosteloos geannuleerd worden. Hierna word het les bedrag in rekening gebracht.

KRAAMCENTRUM Shanti  biedt zorg op maat.

Het aantal uren te leveren zorg wordt in overleg met de cliënt bepaald. De vergoeding hiervoor is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de verzekeraar en het indicatieprotocol. De geleverde uren zorg die niet door de verzekeraar worden vergoed, worden rechtstreeks aan de cliënt in rekening gebracht. Betalingen dienen binnen 30 dagen, na het beëindigen van de zorg, gestort te zijn op Triodos bankrekening nummer:

NL22 TRIO 0198018061  t.n.v. Mevr. A.M.C. Wolsink-Versnel.

·Alle cliënten betalen een wettelijk bepaalde eigen bijdrage. Afhankelijk van de aanvullende verzekering van de cliënt kan dit bedrag in zijn geheel of gedeeltelijk teruggevraagd worden bij de verzekering.

· De prioriteit voor de kraamkundige is de zorg voor moeder en kind. Huishoudelijke taken zijn hieraan ondergeschikt.

· Bij een thuisbevalling en tijdens de kraamtijd moet het bed van de kraamvrouw op een minimale werkhoogte van 70 cm worden gebracht. Wanneer hieraan niet wordt voldaan, kan de zorgverlening beperkt worden.

Tarieven

· De maximale tarieven voor kraamzorg worden jaarlijks vastgesteld door het College Tarieven Gezondheidszorg. Deze zijn terug te vinden onder kopje “tarieven” op deze site.

· Volgens Landelijk Indicatieprotocol wordt minimaal 3 uur zorg per dag in rekening gebracht.

Geheimhouding & privacy

· Ik heb als kraamkundige en coach een beroepsgeheim en wordt gehouden aan deze ethische code.

· De registratie van persoonsgegevens wordt strikt vertrouwelijk behandeld.  

Annulering

· Annulering van zorg kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden aan het adres van Kraamcentrum Shanti 

· * Bij annulering op medische gronden zijn geen annuleringskosten verschuldigd.

· * In geval van annulering op medische gronden kan om een verklaring van de verloskundige/ gynaecoloog worden gevraagd.

· Bij annulering tot 120 dagen voor de vermoedelijke bevallingsdatum wordt een bedrag ad. € 75,00 in rekening gebracht aan de cliënt, te weten administratie en registratiekosten.

· Bij annulering vanaf de 120e dag voor de vermoedelijke bevallingsdatum wordt een volledig dagtarief in rekening gebracht, gebaseerd op de wettelijke minimum zorgduur van 3 uur per dag, tegen de dan geldende tarieven.

Aansprakelijkheid

· Kraamcentrum Shanti kan aansprakelijk worden gesteld bij schade aan materiële zaken die door schuld of nalatigheid van de medewerker zijn veroorzaakt. Dit moet door de cliënt worden aangetoond.

· Schade, ontstaan door onjuiste of onvolledige instructie van de cliënt, wordt niet vergoed.

· Er mag door de zorgverlener alleen gewerkt worden met deugdelijke apparatuur (incl. aansluitingen) en deugdelijke materialen (zoals kruiken). Schade door ondeugdelijke apparatuur of materialen wordt niet vergoed.

· Een melding van schade dient binnen 48 uur schriftelijk te geschieden bij het kantoor van Kraamcentrum Shanti 

· Bij schade wordt er voor de cliënt een eigen risico gehanteerd van €150,- .

Klachten

· Een klacht over de zorgverlening dient schriftelijk, binnen vijf dagen na beëindiging van de zorg, te worden gemeld.